Το Air Shake εξετάζει το χαρακτήρα των ατμοσφαιρικών ρύπων στην Αθήνα του έτους 2027, προκειμένου να φανταστεί μια σειρά από μελλοντικές ασθένειες και θεραπείες. Καταγράφει φαινόμενα έκπλυσης που έχουν προκληθεί από μια ποικιλία χημικών ουσιών, οι οποίες έχουν απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα, καθώς και τις επιστημονικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιότητές τους. Το Air Shake προβάλλει τρέχουσες αστικές συνήθειες σε πιθανά μελλοντικά σενάρια, που έχουν εξαχθεί από το παρόν, βασισμένα στην επίπτωση που ασκούν διαφορετικά μείγματα αέρα στα ανθρώπινα σωματικά συστήματα. Το πρότζεκτ φαντάζεται ένα πλέγμα ασθενειών που έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται το 2012, με την Αθήνα να καταγράφει τα υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης εδώ και δεκαετίες. Εξαιτίας της κρίσης χρέους και της άρνησης των πολιτών να ανταποκριθούν στην υπερβολική φορολόγηση της ενέργειας, η συνεχής καύση διαφόρων τυχαίων, φτηνών υλικών που υπήρχαν διαθέσιμα συντέλεσε στην υπέρμετρη απελευθέρωση σωματιδίων, διοξειδίου του θείου, μονοξειδίου του άνθρακα και άλλων καρκινογόνων ουσιών, με επιβαρυντικές συνέπειες για την καθημερινή ζωή των πολιτών και την καλή αναπνοή τους στην πόλη. Η προβολή τεσσάρων θεωρητικών ασθενειών στο αστικό περιβάλλον παίρνει τη μορφή μιας σειράς θεραπευτικών περιβαλλόντων, καθιστώντας ορατή τη σύνδεση μεταξύ της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της υποθετικής ασθένειας.
Η εγκατάσταση του Air Shake λειτουργεί γύρω από δύο συστήματα, που συγκροτούν από κοινού μια εμβυθιστική εμπειρία. Το πρώτο σύστημα είναι μια σειρά από καμινάδες, που παρουσιάζουν αντεστραμμένη την πόλη, οι οποίες εκπέμπουν διάφορα μείγματα αέρα για να θεραπεύσουν τους κατοίκους της πόλης. Ένα δευτερεύον σύστημα οπτικοποιεί τα μείγματα αέρα που εκπέμπει η κάθε καμινάδα σε ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, η πρόσβαση στο οποίο παρέχεται μέσα από μια σειρά κινητών tablets εγκατεστημένων στην αίθουσα. Ο χώρος της εγκατάστασης μπορεί να ιδωθεί ως ένα περιβάλλον εικονικής θεραπείας που επιτρέπει στις φυσικές υποστάσεις των επισκεπτών να προβάλλουν και να εμβυθιστούν σε μια σειρά από μελλοντικές ατμόσφαιρες.

 

Athens now accommodates a series of air cure plug-ins introduced to the urban infrastructure. Each plug-in aims utilizes new mixes of air pollutants to cure prevalent future diseases. Pods, membrane canopies, scaffolds, and spraying pistons are added to the city fabric, creating a secondary system of habitats of altered atmospheres.