Δίκτυα & Υποδομές

Ο ρόλος των δικτύων έχει υπάρξει καθοριστικός στις αφηγήσεις για το μέλλον. Στη δεκαετία του ’60, η πόλη του αύριο έμοιαζε με ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο που, χάρη στα επερχόμενα συστήματα επικοινωνίας, πληροφορίας και μεταφοράς, θα βελτίωνε ουσιαστικά την ποιότητα ζωής. Νέες άυλες αρχιτεκτονικές θα εξυπηρετούσαν τον άνθρωπο σεβόμενες το περιβάλλον. Στη σημερινή εποχή, τα ηλεκτρονικά δίκτυα είναι πλέον αόρατα, αλλά και πανταχού παρόντα. Πώς αλλάζουν οι προσδοκίες μας από τα σύγχρονα «νέφη», τις «εφαρμογές» και τις «πλατφόρμες»; Ποια μορφή έλαβαν τα περασμένα «μέλλοντα»;

Έργα της έκθεσης σχολιάζουν τις αλλαγές που έφερε η τρέχουσα συνθήκη της συνεχούς συνδεσιμότητας και συζητούν την κυριαρχία των σημερινών δικτύων. Θίγονται μεταβολές που σχετίζονται με την εργασία και την καθημερινή ζωή, αλλά και με ζητήματα προσβασιμότητας και ιδιοκτησίας των δεδομένων. Αποκαλύπτονται οι υποδομές των σημερινών άυλων δικτύων πληροφορίας, τονίζοντας την υλική υπόστασή τους, καθώς και την αλληλένδετη σχέση οικονομίας, οικολογίας και τεχνολογίας. Παρουσιάζονται υποθέσεις για νέες αρχιτεκτονικές δικτύων με υποδομές σε απροσδόκητες γεωγραφικές θέσεις και διερευνώνται οι δυνατότητες διαχείρισης και ελέγχου τους από μικρότερες ομάδες.