Κελύφη & Τόποι συμβίωσης

Κελύφη, κυψέλες, καταφύγια, ενδιαιτήματα, κτίσματα. Λέξεις των οποίων η σημασία αλλάζει σύμφωνα με νέες συνθήκες και ανάγκες. Το σπίτι γίνεται «έξυπνο» χάρη σε υποδομές και συστήματα που μελετούν τις συνήθειες των χρηστών του. Τέως οχυρωμένες αμυντικές εγκαταστάσεις αξιοποιούνται για την εγκατάσταση και την ασφάλεια κέντρων δεδομένων του συνδεδεμένου κόσμου. Ελεγχόμενα οικοσυστήματα αποσκοπούν στη διατήρηση υπό εξαφάνιση φυτών. Τι σημαίνουν οι ταυτόχρονες αυτές εξελίξεις για το μέλλον του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος;

Στην έκθεση εξετάζονται ποικίλες περιπτώσεις κελυφών: για τον άνθρωπο, για φυσικά στοιχεία, αλλά και για την πληροφορία. Οι προτάσεις λαμβάνουν υπόψη τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνολογίας, καθώς και τις δυνατότητες και τις ανάγκες που παρουσιάζουν διαφορετικά γεωφυσικά περιβάλλοντα και τοπογραφίες. Παρουσιάζονται σενάρια για χώρους συνεχούς διαμεσολάβησης, για μονάδες εγκατάστασης μελλοντικών δικτυακών υποδομών, για τεχνο-φυσικά καταφύγια, έως και προτάσεις για εξωσκελετούς ζώων. Συζητούνται τα χαρακτηριστικά των πιθανών αυριανών κελυφών και τόπων, καθώς και τα ενδεχόμενα νέων τρόπων συνύπαρξης ανθρώπινων και μη ανθρώπινων στοιχείων.